Carduso deelneming VRelax wint prestigieuze ‘Prix Galien MedTech Innovation Award’ 2021

Het Groningse bedrijf VRelax heeft 19 mei de prestigieuze Prix Galien Medtech Innovation Award in de wacht gesleept. Deze prijs wordt uitgereikt aan bedrijven die betekenisvolle (genees)middelen introduceren binnen de gezondheidszorg.

VRelax verandert de aanpak van stress. Dankzij relaxatie in Virtual Reality (VR) wordt het leven van mensen met mentale of lichamelijke problemen significant verbeterd. Hierdoor kan bestaande therapie effectief worden ondersteund zonder uit te hoeven wijken naar extra medicatie of intensieve begeleiding. De missie van VRelax: verminderen van stress en angst, afleiding van zorgen of pijn en mensen de regie teruggeven door minder pillen, en meer VR-brillen te verschaffen binnen de zorg.

De vakjury prijst de aanpak van de Groningse startup vanwege continuerend (klinisch) onderzoek en validatie van de werking van VRelax binnen de GGZ, Ziekenhuizen en ARBO. Het feit dat dit samen met patiënten en zorgprofessionals gebeurt getuigd van een lange termijnstrategie waarbij gebruikers centraal worden gesteld en de juiste implementatie van technische innovaties wordt gewaarborgd. De recente CE-certificering helpt daarbij enorm. Tevens waardeert de vakjury de gebruiksvriendelijkheid van het systeem. De app kent een hoge mate van keuzevrijheid waardoor de gebruiker zelf kan kiezen welke virtuele omgeving op dat moment het beste bij zijn/haar gemoedstoestand past.

De vakjury van de Prix Galien MedTech Innovation Award spreekt haar oprechte bewondering uit voor VRelax en hun vermogen VR breed in te zetten in de zorg. Voor de kwetsbare patiënt, maar ook de onder veel stress staande zorgverleners in COVID-tijd, is dit een fantastische ontwikkeling. Een ontwikkeling, die zeker in situaties waarin er met steeds minder mensen voor steeds kwetsbaarder patiënten moet worden gezorgd, belangrijk is.

Veel mensen hebben last van stress, bijvoorbeeld door burn-out, depressie of angst. Dit heeft veel persoonlijk lijden en hoge ziektekosten tot gevolg (CBS, 2019). Verminderen van stressgevoel en leren ontspannen zijn belangrijke pijlers van een goede psychische gezondheid die helpen om zorgkosten te verminderen en medicatiegebruik terug te dringen.

Juist vanwege de huidige pandemie komen kwetsbare groepen sneller in de problemen wat betreft hun geestelijke gezondheid. VRelax biedt vele toepassingen tijdens de crisis, maar wordt al langer ingezet om zorgprofessionals en patiënten te ondersteunen. Reguliere behandeling is vaak een langdurig, intensief proces met persoonlijke begeleiding en bijbehorende medicatie. Om hierin een goed alternatief te kunnen bieden is VRelax ontwikkeld.

VRelax als medisch hulpmiddel bij psychische klachten

Carduso Capital investeert in start-up Notoxins dat een vernieuwend middel ontwikkeld tegen overmatig zweten.

Overmatig zweten, hyperhydrosis genoemd, is een aandoening waarbij vaak geen onderliggende oorzaak valt aan te wijzen. Mensen die eraan leiden ondervinden met name sociale gevolgen. Natte zweetplekken en onaangename geurtjes kunnen bijdragen aan isolement en het persoonlijk zelfvertrouwen in significante mate aantasten.

Gebaseerd op eigen dermatologisch onderzoek hebben Asser Dermatoloog Wim Venema en Apotheker Ben Homan een werkzame stof gevonden die diep penetreert in de huid en direct kan inwerken op de zweetklieren. De eerste uitkomsten van het onderzoek zijn dermate veelbelovend dat vervolgens besloten is om het bedrijf Notoxins op te richten en financiering te gaan zoeken voor verdere ontwikkeling tot (uiteindelijk) een geregistreerd geneesmiddel. Tot op heden is er nauwelijks geschikte medicatie beschikbaar om hyperhydrosis goed te behandelen.

Voor het leveren van het zgn. klinische ‘proof of concept’ van de medicamenteuze toepassing van het gevonden middel is de ervaren (klinisch) farmacoloog Reinier Schwietert aangetrokken die het verdere testprogramma zal ontwerpen en begeleiden.

Met de investering van Carduso Capital kan Notoxins de verdere ontwikkelingen doorvoeren, en de klinische testen doen, die het middel medio 2022 voor definitieve uitontwikkeling tot een geregistreerde farmacotherapeutische behandeling geschikt moet maken.
_________________________________________________________________

Voor meer informatie:
www.notoxins.org
www.cardusocapital.com

Voor verdere toelichting kunt u contact opnemen met:
Notoxins:  Reinier Schwietert, (+31) 6-5114 8308 Email: reinier@woodie-woodie.com
Carduso Capital: Koos Koops, (+31) 6-2298 9098 Email: koos.koops@cardusocapital.com

Carduso en RHM investeren in Groningse start-up QDI-Systems: ‘Quantum Dots’ voor de volgende generatie röntgentechnologie.

Röntgenstraling is een bekende methode om in het ziekenhuis ‘in het lichaam’ te kijken naar afwijkingen zoals gebroken botten. Zodra iemand een röntgenfoto moet krijgen gaan de zorgverleners achter een scherm staan en hebben soms als dat nodig is een loden schort om. Deze maatregelen zijn nodig omdat voortdurende blootstelling aan röntgenstraling gevaarlijk kan zijn. Straling vergroot het risico op het ontstaan van kanker. Het beperken van deze straling is dus in alle gevallen belangrijk.

Quantum Dots zijn Nano-kristallen, zo klein dat de kwantummechanische effecten de eigenschappen van dit materiaal bepalen. Deze unieke eigenschappen maken een efficiënte opname van röntgenstralen mogelijk en zetten deze om in elektrische ladingen binnen de Quantum Dots. Deze ladingen worden verder versterkt, omgezet in digitale gegevens en weergegeven als een beeld op het scherm voor een radioloog.

Toepassing van Quantum Dots in de Röntgendetectoren heeft verschillende voordelen: Door de hogere gevoeligheid kunnen scherpere en daarmee meer gedetailleerde beelden worden verkregen; nog belangrijker is daarbij dat de hoeveelheid straling drastisch kan worden verlaagd en de veiligheid van zowel patiënt als van de zorgverleners wordt gediend. Ook leent de toepassing zich ervoor dat er met voorgevormde detectoren kan worden gewerkt; deze maken bijvoorbeeld de screening voor Mammografie een stuk minder patiënt-onvriendelijk en ook kan er daardoor in één opname vanuit meerdere hoeken het weefsel worden gefotografeerd waardoor er een betere screening kan plaatsvinden.

QDI is gebaseerd op bij de RuG ontwikkelde en inmiddels gepatenteerde kennis. Met behulp van een NWO Take-off beurs is de kennis omgezet in een schaalbaar business model. De aanvankelijke technische validatie werd verder ondersteund door de SNN VIA-subsidie ​​voor het maken van een van prototype. Naast de financiële steun vanuit de RuG-Holding heeft Carduso Capital zich aan het bedrijf gecommitteerd. Met deze investering kan QDI de door haar bewezen basistechniek door ontwikkelen naar opschaling en de voorbereidingen doen voor klinische testen.

_________________________________________________________________

Voor meer informatie:
www.qdisystems.com
www.cardusocapital.com
www.rugholding.nl

For further contact::
QDI Systems:  Artem Shulga, (+31) 6-2600 2038 Email: a.shulga@qdisystems.com
Carduso Capital: Koos Koops, (+31) 6-2298 9098 Email: koos.koops@cardusocapital.com
RuG Holding: Corina prent, (+31) 6 2292 6660 Email: c.s.w.prent@rug.nl

Carduso Capital investeert in Groningse startup Ivy Medical om een ​​draagbare “next generation” infuuspomp te ontwikkelen.

Het belang van de mobiliteit van patiënten heeft de afgelopen jaren veel aandacht gekregen. Beweging versnelt het herstel van patiënten na opname in het ziekenhuis. Helaas wordt de bewegingsvrijheid van patiënten tijdens infuus-therapie belemmerd door de bekende infuuspaal. Ivy Medical biedt een oplossing die dit probleem aanpakt.

Met behulp van een NWO Take-off-beurs kon Ivy Medical de technologie voor een nieuw pompmechanisme onderzoeken en ontwikkelen. Bovendien identificeerde Ivy Medical verschillende mogelijkheden om de huidige standaard van infuustherapie te verbeteren.

Ivy Medical ontwikkelt een nieuwe, multifunctionele infusiepomp genaamd de “Ivy One”. Met de Ivy One hoeven patiënten niet langer met de infuuspaal door gangen te lopen, drempels over te steken en zichzelf in drukke liften te worstelen. De Ivy One kan als schoudertas worden gedragen en biedt een hoog draagcomfort en optimale flexibiliteit tijdens infuustherapie. De Ivy One heeft geen druppelkamer nodig en kan daarom ongeacht zijn positie werken, of de patiënt nu loopt, zit of ligt. Er is minder tijd nodig om de pomp te installeren en bovendien worden er minder alarmen gegenereerd, wat resulteert in bewegingsvrijheid voor patiënten, een extra kostenbesparing voor ziekenhuizen en minder werkdruk voor het verplegend personeel.

Met de investering van Carduso Capital en de steun van een Innovatie-krediet kan Ivy Medical de verdere ontwikkelingen doorvoeren, en productierijp maken, waardoor de Ivy One in 2022 voor de markt beschikbaar zal komen.

_________________________________________________________________

Voor meer informatie:
www.ivymedical.nl
www.cardusocapital.com

Voor verdere toelichting kunt u contact opnemen met:
Ivy Medical:  Melcher Frankema, (+31) 6-2665 Email: melcher@ivymedical.nl
Carduso Capital: Robert Polano, (+31) 6-1892 7553 Email: robert.polano@cardusocapital.com

DEAM doet – omdat het moet – in twee weken traject van twee jaar

Naast specialistische maker van medisch gereedschap blijkt DEAM uit Roden expert in het flitssnel opzetten van een solide infrastructuur voor de productie van medische hulpmiddelen. Neem de wattenstaafjes, de zogenaamde swabsticks, waarop Nederland met smart wachtte. DEAM regelde bij wijze van spreken in een handomdraai dat de 3D-geprinte staafjes van Oceanz – binnen de EU-richtlijnen – de markt op mochten.

Het is het voordeel van een bedrijf dat voor het begon precies heeft bedacht hoe het wilde opereren. Toen DEAM in 2017 startte en zich ging richten op stuurbare instrumenten voor de laproscopische chirurgie (‘kijkoperaties’), had oprichter Wimold Peters met zijn collega’s eerst een aantal principes geformuleerd. DEAM wilde gebruik maken van de ‘local supply chain’. ,,En daarnaast wilden we alle benodigde kennis en kunde in huis hebben’’, vertelt Peters.

Vaardigheden breder inzetten
Het model heeft goed gewerkt. Toen de vraag naar de Laproflex, het operatie-instrument waarmee ‘om het hoekje’ kan worden geopereerd dankzij een van inktvissen afgekeken technologie, stilviel bleek DEAM ineens meer ijzers in het vuur te hebben dan alleen de productie van medisch instrumentarium. Het Roder bedrijf ontdekte dankzij de eerder geformuleerde principes vaardigheden bij zichzelf die breder in te zetten zijn.

Het begon allemaal met de lokale leveranciersketen, waarbinnen Oceanz meldde wattenstaafjes te gaan printen. Wimold Peters: ,,Het is een medisch hulpmiddel waarvoor allerlei regels gelden. En al snel was duidelijk dat een traject van twee jaar eigenlijk in twee weken moest. Op 4 april begonnen we te praten. We haalden Almed erbij voor de verpakkingen, zelf namen we de regie op ontwikkeling en kwaliteit. De staafjes kwamen goed uit de RIVM-testen en drie weken later waren we operationeel. En op 24 april raakten we op stoom met een dagproductie van 30.000 staafjes, terwijl op 5 mei de 370.000 wattenstaafjes waren geleverd waar minister Hugo de Jonge om had gevraagd. Overigens, niet met een commerciële insteek maar gewoon omdat het moest.’’

Geen consultants, alles in huis
We zetten even een stap terug in de tijd om uit te leggen waarom de rol van DEAM zo speciaal is. Vanaf 2017 rondde het Roder bedrijf het proces af van technologie naar product. Alles werd volgens de afgesproken principes zelf gedaan. ,,Geen consultant kwam eraan te pas, we hadden alles immers in huis’’, zegt Peters. De benodigde ISO 13485-certificering was handig, want die maakt het mogelijk om de keten van onderzoek en ontwikkeling, product en verkoop plus services onder één ISO-paraplu te scharen. Het bleek een extra versnelling in het proces. Peters: ,,We staan hierdoor naast de gebruikers van de Laproflex bij de eerste vier operaties in de OK. Tot 8 maart.’’

Peters en zijn collega’s wisten op dat moment drommels goed wat er in China gaande was. In de week van 9 maart stonden aanvankelijk nog vijftien afspraken, maar op 9 maart waren die allemaal geannuleerd. ,,Iedereen kwam thuis te zitten en dat was enorm schrikken’’, weet Peters nog. Er staat voor juni de introductie van een nieuw instrument gepland (een Laproflex die ook bloedvaten kan dichtschroeien). ,,We hebben gekeken wat we moeten doen om het door te laten gaan’’, vertelt Peters. ,,En tegelijk hebben we zoveel mogelijk naar voren gehaald. Je zorgt dat je op een reële horizon stuurt. Dat wil zeggen: er moeten argumenten zijn om iets wel of niet te doen.’’

‘We spelen Champions League’
En daar rolde dus het Oswab-project tussendoor. Zonder ook maar een zweem van pocherij, stelt Wimold Peters: ,,We spelen inmiddels Champions Leaugue, in alles wat we doen. Er zit zelfs al een CE-certificering op deze swabs.’’

Hij is trots, meldt hij, want technisch kan DEAM de situatie aan, maar ook is het aanpassingsvermogen groot. Daarmee is het Roder bedrijf er nog lang niet, zo beseft Peters al te goed. Vorig jaar bezocht DEAM acht congressen, maar dat soort massale bijeenkomsten vallen nu weg. En er kan ook een dikke streep door de vanzelfsprekendheid van een vlucht naar Barcelona of Wenen.

‘De mensen in zorg moeten even bijkomen’
,,Onze instrumenten blijven net als voorheen nodig, maar de infrastructuur is totaal over de kop gegaan’’, constateert Peters. ,,We zullen het dus anders moeten aanpakken. Het gaat erom of we straks snel genoeg zijn en of we voldoende tractie op de verkoop krijgen om te overleven. Nu zie je dat de reguliere zorg ook weer op gang komt, terwijl men net een fenomenale inspanning heeft geleverd. Die mensen moeten dus ook even bijkomen.’’

De klap voor DEAM komt als iedereen weer volop aan de slag is, vermoedt Peters. De grote vraag voor Peters is: hoe komt hij bij zijn klanten. Maar hij heeft vertrouwen, want zonder dat er druk op zat heeft DEAM al een topprestatie geleverd: ,,We hebben het ons tot dusver nooit gerealiseerd, maar het tijdpad waarin we een chirurgisch instrument hebben gerealiseerd én op de markt hebben gebracht is onvoorstelbaar snel afgelegd.’’

Bekijk de website van deam

Carduso Capital financiert het Groningse ViroTact dat een snelle, point of care COVID-19 test ontwikkelt voor het direct aantonen van Corona-besmetting.

ViroTact is in een vergevorderd stadium met de ontwikkeling van een COVID-19 test waarbij binnen 30 seconden uitsluitsel gegeven wordt over de al dan niet aanwezigheid van het coronavirus bij de geteste persoon. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage gedaan aan het voorkomen van verspreiding van het virus.

ViroTact maakt gebruik van haar bewezen innovatieve en gepatenteerde technologisch platform en verwacht de test in 8 weken beschikbaar te hebben.

Indammen van het virus is essentieel voor de gezondheid van personen en het onder controle krijgen van deze wereldwijde pandemie. Volgens specialisten van John Hopkins en Harvard is traceren van het virus door middel van intensief testen op corona-besmettingen de enige optie om de pandemie aan te pakken en de maatschappij weer op gang te krijgen. De inschatting is, om dat op een veilige manier te bereiken, alleen al in de VS meer dan 5 miljoen tests per dag nodig zijn.

Huidige tests voor de detectie van het virus duren te lang, zijn te duur en arbeidsintensief of hebben gespecialiseerd apparatuur en personeel nodig. Er is dus behoefte aan een snelle point of care COVID-19 test.

De ViroTact technologie is gebaseerd op het aantonen van unieke proteasen die door virussen of bacteriën geproduceerd worden. In aanwezigheid van het virale protease komt er Infrarood licht vrij dat door een speciaal ontworpen draagbare detector wordt opgevangen en direct een uitslag geeft.

“Dankzij de eenvoudige opzet en draagbare detector is het mogelijk direct te bepalen of een persoon het virus bij zich draagt. Onze test kan point of care, bij de huisarts, op de eerste hulp of op een mobiele testlocatie en bijvoorbeeld op luchthavens ingezet worden en draagt bij aan indammen van verspreiding van het virus” aldus Joost Gazendam, CEO ViroTact.

Carduso Capital heeft een substantiële financiële injectie gegeven om de ontwikkeling en tijd naar de markt te versnellen.

Groningen, 6 mei 2020

Carduso Capital investeert in eRoutes: Het platform van recreatieve routes wereldwijd om dagelijks gezond bewegen laagdrempelig en aantrekkelijk te maken.

eRoutes is een Groningse start-up met de missie een gezondere wereld te creëren door dagelijks gezond bewegen laagdrempelig en leuk te maken in plaats van iets dat moet. Het betreft een platform dat wereldwijd unieke ronde routes creëert, passend bij de gewenste afstand en de locatie van de gebruiker. Basis van dit idee is ontstaan vanuit het ‘Healthy Ageing’ initiatief waarin het UMCG (het Universitair Medisch Centrum Groningen) het gezonder oud worden centraal heeft staan.

Ontstaan uit persoonlijk motief

Het idee van ondernemer Edwin Kuipers ontstond vanuit een sterk persoonlijk motief.
Hoewel hij zijn hele leven actief is geweest, kreeg hij op 43-jarige leeftijd plotseling een hartstilstand. Hij overleefde de hartaanval vanwege zijn goede wandelconditie. Tijdens zijn revalidatie wilde Kuipers niet telkens hetzelfde rondje wandelen. Een mobiele app die verrassende ronde looproutes creëert werd ontwikkeld en gelanceerd in 2018, een jaar later volgde de web variant. Zo kan de gebruiker zelf kiezen hoe hij of zij zich wil oriënteren en de routegeleiding wil gebruiken: via mobiel, smartwatch of GPS apparaat of op papier.

Bewezen relevantie

De relevantie van eRoutes heeft zich reeds bewezen in de ruim 73.000 geregistreerde gebruikers van het platform. Het aantal groeit momenteel met zo’n 250 nieuwe gebruikers per dag. Ook in de huidige COVID-beperkte samenleving, waarbij mensen er toch even uit willen en vaak massaal naar de parken, natuurgebieden en stranden gaan, biedt eRoutes een mooie meerwaarde. Vanuit de eigen woonplek worden routes gegenereerd die als vanzelf een Corona-verantwoorde spreiding van de wandel recreant realiseert.

Versneld ontwikkelen en groeien

Met de investering kan eRoutes de development- en groeiplannen versneld uitvoeren. Dit betreft het geautomatiseerd verrijken van de routes met onder andere cultuurhistorische informatie, bezienswaardigheden, musea en horeca. Zo wordt eRoutes een steeds naar persoonlijke voorkeur vorm te geven ‘on the fly’ gids: het platform is completer, meer up-to-date, alomtegenwoordig en niet gelimiteerd aan een specifieke afstand of locatie. eRoutes kan worden gezien als de ‘next step’ van conventionele toepassingen, zoals papieren wandelgidsen en -folders.

‘’Op deze manier kunnen we mensen op basis van ‘fun’ en ‘recreatie’ aan het bewegen krijgen (en houden), en is het structureel gezond bewegen een logisch gevolg van iets wat leuk, leerzaam en inspirerend is in plaats van iets dat ‘moet’ ’’ aldus Edwin Kuipers.

Daarnaast wordt een module voor fietsroutes toegevoegd aan het platform. Daarmee wordt een breed publiek bedient en kunnen samenwerkingen binnen zowel de toeristische als gezondheidsbranche versneld plaatsvinden om zo tot een een forse groei te komen in binnen- en buitenland. De lancering van het verrijkte platform zal plaatsvinden in de tweede helft van 2020.

VRelax gaat de strijd aan met gevolgen van Covid-19 door stress te reduceren met Virtual Reality.

VRelax B.V. slaat de handen ineen met Carduso Capital B.V. en Triade Investments.

Het Groningse bedrijf VRelax heeft in Carduso Capital en Triade Investments de juiste investeerders gevonden om professionele zorgverleners slagkracht te geven om stress, burn-out en pijnklachten te verminderen met behulp van Virtual Reality. VRelax biedt juist nu een oplossing in de groter wordende hulpvraag naar middelen tegen deze gezondheidsklachten.

Het aantal mensen met stress in onze samenleving neemt juist nu toe waardoor de kosten in de zorg en onze maatschappij stijgen. Daarnaast legt de toestroom van patiënten steeds meer druk op zorgprofessionals. Dit veranderende zorglandschap biedt daarom kansen voor oplossingen die hier op aansluiten, en zoals VRelax die beschikbaar heeft.

De wetenschappelijk gevalideerde app is samen met patiënten en het Universitair Medisch Centrum Groningen ontwikkeld. Het biedt een ruim aanbod van interactieve Virtual Reality werelden en oefeningen. De gestuurde afleiding van stress, pijn en zorgen, geeft patiënten de kans om zich zonder inspanning mentaal weer op te laden.

Met de hulp van Carduso Capital en Triade Investments kan VRelax gebruik maken van meer kennis, expertise en een breder netwerk. Met de toegenomen slagkracht wil VRelax een prominente plek verwerven in de zorgsector op het gebied van o.a. stressreductie m.b.v. Virtual Reality.

VRelax richt zich op cliënten binnen de GGZ, ziekenhuizen, huisartsen, verpleeghuizen en arbodiensten. Samen met deze instellingen wordt gewerkt aan de implementatie van Virtual Reality op de werkvloer. VRelax blijft daarom investeren in onderzoek en productverbetering om zo aan te sluiten bij de zorg van morgen.


Meer informatie is te vinden op:

Vrij te gebruiken beeldmateriaal kunt u hier vinden: www.vrelax.com/pers/

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:


OVER VRELAX

VRelax is een wetenschappelijk gevalideerde app die samen met patiënten en professionals is ontwikkeld. Het helpt mensen met stress, pijn en burn-outklachten door met behulp van Virtual Reality deze klachten te verminderen. Het VRelax dashboard biedt zorgprofessionals direct inzicht in de effecten van VRelax, en de GRIP meekijkfunctie stelt professionals in staat om samen met de patiënt virtuele werelden te verkennen. De zorgsector veranderd snel en VRelax beweegt mee. In combinatie met sterke samenwerkingen sluit deze totaaloplossing perfect aan op de zorg van morgen.

Promovideo: https://vimeo.com/410534849

Carduso Capital investeert in BUKU; “Studieboeken beschikbaar maken voor iedereen, wereldwijd” een stap dichterbij

De Groningse Start-Up dat een streaming-platform heeft ontwikkeld voor het beschikbaar stellen van studieboeken in het hoger onderwijs.

De investering zal worden gebruikt om de groeiplannen in de zogenoemde ‘emerging markets’ uit te voeren en verder te groeien in Nederland. Met het geld kan BUKU niet alleen extra programmeurs aantrekken, maar ook in de landen waar uitgerold gaat worden, meer lokale teams samenstellen en activeren.

Founder Jeff van der Laan zag tijdens zijn studietijd enerzijds dat veel studenten de dure studieboeken niet kochten of oudere versies gebruikten en anderzijds dat de “gekochte” studieboeken vaak niet of maar gedeeltelijk werden gebruikt. Met dalende omzetten voor uitgevers tot gevolg en met docenten en studenten die moeten improviseren, omdat het studiemateriaal niet in orde is. Met BUKU kunnen studenten met een betaalbaar abonnement onbeperkt alle studieboeken gebruiken van het platform; Universiteiten en Hogescholen kunnen daardoor de meest actuele en kwalitatief hoogwaardige studieboeken voorschrijven en uitgevers genereren hiermee stabiele inkomsten. Verder wordt er door de digitalisering van studieboeken een significante besparing op grondstoffen en logistieke kosten gerealiseerd.

Door uitrol in landen waar studieboeken nog meer onbetaalbaar zijn dan in de ontwikkelde Westerse landen, wordt bijgedragen aan het verbeteren van het studieklimaat aldaar. Midden- en Zuid Amerikaanse landen als ook Afrikaanse landen zullen daar het eerst van kunnen profiteren. Ook in deze landen ontstaat voor uitgevers een verdien-model, waar ze nu beperkt actief zijn.

Naast Carduso Capital, investeert ook het Groningse Boost-Up in Buku.

————————————-

Website BUKU: https://buku.io

Read More