De NOM

De NOM, Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland, is een onafhankelijke NV die middels financiering, acquisitie en als aanjager van projecten, de noordelijke economie versterkt. De NOM stimuleert bedrijvigheid en ontwikkeling van werkgelegenheid in Noord-Nederland. Het accent ligt hierbij op innovatieve ondernemingen met een regio-overschrijdende uitstraling. NOM Finance is een betrokken investeerder die haar kennis en ervaring van participaties, financiers en adviseurs actief inzet voor de ondernemingen in haar portefeuille. Middels haar deelname in Carduso Capital versterkt NOM de regionale investeringsmogelijkheden in startende en groeiende ondernemingen.
NOM Finance heeft ruim € 75 miljoen geïnvesteerd in 90 ondernemingen die allen gevestigd zijn of zich gaan vestigen in Groningen, Friesland of Drenthe.