Profiel

In het ondernemersklimaat rondom de kennisstellingen RUG/UMCG groeit het aantal initiatieven van startende technologiebedrijven. Deze kansrijke ondernemingen zoeken naar risicodragend vermogen om te groeien. Carduso Capital participeert in dit soort bedrijven en zet naast financiering ook managementondersteuning en strategische kennis in.

Carduso Capital erkent de verschillende fases die dit soort bedrijven doormaken. Om aan te sluiten bij de verschillende financieringsbehoeften per fase heeft Carduso Capital een interne Seed-faciliteit gecreƫerd met een aangepaste investeringsomvang.

Carduso Capital heeft een belangrijke functie in de waardevermeerdering en transformatie van kennis in rendabele technologische bedrijven. Niet alleen door te participeren met risicodragend kapitaal maar ook door actieve managementondersteuning en gebruik makend van het aanwezige, brede netwerk.

RUG en UMCG zijn mede-initiators van Carduso Capital. Carduso Capital wil met name investeren in bedrijven die voortkomen uit de aandachtsgebieden van deze universiteit te weten: Life Sciences, Energie en Duurzame Samenleving