De Friesland Participatiefonds

De Friesland Participatiefonds wenst te investeren in technologische innovaties in de zorg. We doet dit omdat de gezondheidszorg in Nederland voor grote uitdagingen staat. Innovaties kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het bereikbaar en betaalbaar houden van de zorg en tegelijkertijd de kwaliteit van leven kunnen bevorderen. Ondernemerschap en innovatie zijn dus nodig om goede zorg en kwaliteit van leven nu en in de toekomst te garanderen. Ook met onze participatie in Carduso Capital geven we een stimulans aan innovatieve ondernemingen die kapitaal zoeken voor bijvoorbeeld productontwikkeling en marktintroductie. Dit sluit 1-op-1 aan bij de missie van De Friesland Zorgverzekeraar.