Investeringsfonds Groningen

Noord Nederland kenmerkt zich door de aanwezigheid van veel hoogwaardige (wetenschappelijke) kennis en ondernemerservaring op het gebied van toepassingen in de Life Science sector. In de stad Groningen zijn deze geclusterd rondom de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Onder aanvoering van beiden, en waar nodig ondersteunt door onder meer de Provincie Groningen, is veel kennis de afgelopen jaren getransformeerd naar commercieel rendabele activiteiten. Er is inmiddels behoefte aan een stevig fonds ontstaan dat door professionele en ervaren initiatiefnemers succesvol in de markt gezet kan worden. De Provincie Groningen is ervan overtuigd dat de combinatie van alle betrokken partijen, zowel ondernemers als investeerders, zal leiden tot het ontstaan van nog meer kansrijke proposities en uiteindelijk succesvolle ondernemingen van substantiële omvang in de regio. Zij heeft daarom besloten om vanuit Investeringsfonds Groningen B.V. te participeren in Carduso Capital.