Notoxins

Overmatig zweten, hyperhydrosis genoemd, is een aandoening waarbij vaak geen onderliggende oorzaak valt aan te wijzen. Mensen die eraan leiden ondervinden met name sociale gevolgen. Natte zweetplekken en onaangename geurtjes kunnen bijdragen aan isolement en het persoonlijk zelfvertrouwen in significante mate aantasten. Notoxins ontwikkeld een behandeling d.m.v. een werkzame stof die door opname in de huid direct inwerkt op de zweetklieren.

Website: