Pieter Imhof nieuwe Chief Executive Officer BioBTX B.V.

Namens de aandeelhouders licht Cor Kamminga als volgt toe: “Met de benoeming van Pieter Imhof versterken we zowel het technische als commerciële karakter van BioBTX, waardoor we grotere aantrekkingskracht op industriële partners zullen hebben om onze groeistrategie te realiseren. Pieter brengt een schat aan ervaring mee in zowel de chemische als de energiesector en heeft veel ervaring in het vormgeven van strategische samenwerkingen”

Pieter Imhof (1962) heeft in 16 jaar verschillende management functies bekleed binnen AkzoNobel Catalysts (later Albemarle Catalysts) in R&D, product & markt ontwikkeling en Technical Service. In deze rollen heeft hij succesvol meerdere katalysatoren, katalysatorbouwstenen en additieven ontwikkeld en wereldwijd gecommercialiseerd. Na Albemarle is de heer Imhof verantwoordelijk geweest voor business development en strategisch account management voor de contract research en systeem van de Catalysis business van Avantium Chemicals BV, in de periode waarin Avantium is gegroeid van start up naar leidend chemisch, technologische onderneming. De heer Imhof heeft een doctoraat in de chemie aan de Universiteit van Amsterdam na studies chemie, bedrijfskunde en bedrijfsstrategie aan de Universiteit van Amsterdam respectievelijk Universiteit van Groningen

Over BioBTX B.V.

BioBTX B.V. is een onderneming die op basis van haar eigen katalytische pyrolyse technologie chemische stoffen (aromaten) uit groene grondstoffen haalt. BTX staat voor Benzeen, Tolueen en Xyleen. Deze chemicaliën worden normaliter gewonnen uit aardolie en vormen de bouwstenen voor onder meer kunststoffen. Door toepassing van de BioBTX technologie zal een aanzienlijke bijdrage geleverd worden aan de verduurzaming van de productie van plastics en andere chemische producten. De Rijksuniversiteit Groningen is wetenschappelijk partner van BioBTX B.V.

Voor verdere informatie:

BioBTX:
Dhr. Pieter Imhof
Tel: +31 (0) 6-5152 1179
Mail: pieter.imhof@biobtx.nl

Namens de aandeelhouders:
Dhr. Cor Kamminga
Tel: +31 (0) 6-4702 0103
Mail: k.j.kamminga@biobtx.nl