Carduso Capital investeert in “Brainscan”

Een potentiële doorbraak op het gebied van het diagnosticeren van depressie

Met financiering van Carduso Capital kan de Groningse onderneming Brainscan B.V. haar technologie om depressiviteit aan te tonen nu verder ontwikkelen en op de markt brengen. Basis van de onderneming vormt haar wereldwijd gepatenteerde kennis over het meten en interpreteren van bepaalde combinaties van lichaamseigen stoffen. Door deze zogenaamde ‘biomarkers’ in urine en bloed te meten kan depressiviteit worden aangetoond, en op termijn de effectiviteit van behandeling en medicatie worden gemeten. De technologie is ook een belangrijk hulpmiddel om tijdig de juiste behandeling en medicatie te kiezen. 

Het tot nu toe virtuele bedrijf zal zich medio 2018 in Groningen vestigen en starten met 4 medewerkers; volgens plan zal dat komende jaren doorgroeien naar 12 medewerkers.

“Door de toenemende impact van depressiviteit op onze maatschappij is de aandacht voor psychiatrische aandoeningen de laatste tijd sterk toegenomen. Huisartsen worden daar in toenemende mate mee geconfronteerd. Een tijdige herkenning van dit ziektebeeld blijkt lastig. De patiënt-intake wordt op dit moment gedaan middels observatie en het doorlopen van een geprotocolleerde vragenlijst. Brainscan zal met hun objectieve laboratorium test zorgen voor een grotere effectiviteit en verbeterde kwaliteit van die intake. Hierdoor kan sneller de juiste therapie worden ingezet en dat zorgt voor een vroeg herstel en terugkeer van de patiënt in de maatschappij. Daarmee past Brainscan perfect in de doelstellingen van Carduso Capital” aldus Koos Koops namens het investeringsfonds. Co-founder en directeur Marc Meddens van Brainscan vult daarbij aan: “Met Carduso’s participatie en actieve ondersteuning van de afdeling psychiatrie en huisartsengeneeskunde van het UMCG kunnen we na een uitgebreide testfase de technologie in de laatste ontwikkelfase brengen en in de markt uitrollen. De ondersteuning van Carduso heeft ons in staat gesteld om een innovatiekrediet van de Rijksoverheid te krijgen. Zonder de hulp van Carduso zou deze veelbelovende technologie nu niet de versnelling krijgen die het verdient”. De provincie Groningen neemt deel in Carduso Capital vanuit het Investeringsfonds Groningen (IFG). Gedeputeerde Patrick Brouns : “door de mogelijkheden die Carduso kan bieden, blijkt wederom dat er potentiële pareltjes aanwezig zijn in de kenniscentra, die nu niet meer ‘op de plank blijven liggen’, maar door financiering de bedrijvigheid in de regio verder zullen stimuleren; één van de doelstellingen van het IFG in het MKB.”

BrainScan voorziet dat ontwikkeling van deze nieuwe technologie in de toekomst subtypes van depressiviteit kan onderscheiden. Het diagnostisch hulpmiddel van Brainscan zou dan meer inzage in kunnen geven en een belangrijk hulpmiddel worden in het tijdig kiezen van een effectieve behandeling en medicatie. Het nu nog grotendeels virtuele bedrijf zal zich eind 2018 gaan vestigen in Groningen.

Voor meer informatie, zie: www.brainscanbv.com

Carduso Capital is een investeringsfonds gevestigd in Groningen dat participeert in innovatieve technologiebedrijven met sterke technologische connecties met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en kennisinstellingen binnen haar netwerk. Carduso Capital vindt het belangrijk om te investeren in innovatieve bedrijven die in een vroeg stadium verkeren of op een gegeven moment financiering zoeken om verder te groeien. Carduso Capital ondersteunt initiatieven binnen de thema’s Life Sciences Energie en Duurzaamheid op basis samenwerking van lange termijn. Naast financiering biedt Carduso Capital ook managementondersteuning en de mogelijkheid tot het gebruik van een breed internationaal netwerk. Deelnemers in Carduso zijn: EIF, Investeringsfonds Groningen, NOM, De Friesland Participaties en RUG/UMCG.

Voor meer informatie over Carduso Capital: www.cardusocapital.com

Groningen, 26 januari 2018

Voor verdere informatie:

Brainscan:
Dhr. Marc Meddens
Tel: +31 (0) 6-54264024
Mail: marcmeddens@brainscanbv.com

Carduso Capital:
Dhr. Koos Koops
Tel: +31 (0) 6-22989098
Mail: koos.koops@cardusocapital.com